What is IN:CODE.

Vi samarbeider i IN:CODE (INternational Joint COurse DEvelopment) for å bygge faglige nettverk gjennom felles utvikling og bruk av flerspråklige læreverk. Arbeidet drar nytte av kontaktflatene som ble etablert gjennom HiOA’s sommerskole LATINA for Learning and Teaching in a Digital World 2007-2016. IN:CODE is a network of international partners that engage in collaborative development and joint use of multilingual MOOC resources.

In this we also benefit from the many links and gifted alumni that participated in the HiOA Summer School LATINALearning and Teaching in a Digital World 2007-2016. See more about LATINA/lab initiatives.