Multi-linguistic Courses

IN:CODE is a continuation of the LATINA/lab initatives 2007-2015. With participants from more than 30 countries, we organized LATINA Workshops in China, South Africa, Gaza and the West Bank, Lithuania, Zimbabwe og Finland.

Advisory meeting with Chinese Master students in e-learning at Hainan Normal University, April 2017.

Når en publiserer på Internett kan en nå studenter og kolleger i hele verden. Selv om det finnes gode oversettelsesmaskiner, må en likevel legge til rette med tanke på språk, studievaner og andre lokale konvensjoner. En bør f.eks.

  • Lage lysark (PowerPoint) slik at det ikke krever mye arbeid å tilpasse skjermbildene til andre språk.
  • Transkribere videoer på norsk slik at det er enkelt å oversette denne teksten til engelsk og andre språk. Dette er også et krav i norsk utdanning med tanke på universell utforming.
  • Samarbeide med andre lokalt og internasjonalt slik at en er flere om å utvikle og bruke felles ressurser.

Eksempler på flerspråklig løsning

Nedenfor ser du eksempler på hvordan en forelesning, som opprinnelig var på norsk, har gått gjennom flere trinn for å kunne brukes internasjonalt. Eksempelet ble laget da en god kollega, Gunvor Gipling Wåde, deltok med en videopresentasjon på norsk. Hun holdt så samme forklaring på engelsk.

  • miniforelesningen er holdt på norsk
  • talen transkriberes (skrives ned)
  • transkripsjon oversettes til engelsk
  • nytt opptak med engelsk tale
  • engelsk transkripsjon oversettes til kinesisk
  • kinesisk transkripsjon er lest opp og lagt over opprinnelig lydspor

Det finnes gode mekanismer for transkripsjon hos bl.a. YouTube. En kan også bruke andre programmer for å få skrevet ned teksten.

 

Eksempel på ePUB med “innebygd” oversettelse fra engelsk til kinesisk: